Ευχές για το νέο έτος

Στον Άι Βασίλη έπεψα σαν το κοπέλι γράμμα
να ‘χει καλά όσους αγαπώ κι εγώ δε θέλω πράμα.

2013 καλεί 2014: Μην πας!

– Ευχές από τα ’σώψυχα σαν προσευχές ηχούνε· ό,τι κι’ αν ’πείς ολόψυχα, αγγέλοι το γροικούνε…