Άμα έχεις τέτοιο branding [2]…

Άμα έχεις τέτοιο branding, η επιτυχία στην ελληνική αγορά είναι εξασφαλισμένη! Μπαταρίες και τηλεπικοινωνιακό υλικό Kaka – Technology Innovates Life

Άμα έχεις τέτοιο branding [1]…

Γραφείο τελετών με ευφάνταστο εταιρικό όνομα. Άμα έχεις τέτοιο branding, η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη!

2013 καλεί 2014: Μην πας!

– Ευχές από τα ’σώψυχα σαν προσευχές ηχούνε· ό,τι κι’ αν ’πείς ολόψυχα, αγγέλοι το γροικούνε…